Yazılım Geliştirme

Yapmış olduğumuz işleri zamanında, eksiksiz ve ücretsiz lisanslara sahip yazılım teknolojileri ile hayata geçirdiğimiz için, en büyük başarılarımızı memnun müşterilerimiz olarak görüyoruz. Müşteri odaklı çalışmamızın yanında her bir projemiz bizim için de bir başarı unsurudur.

Sektöre web, akademik ve kurumsal alanlarda uygulama geliştiren tek firma olmamızın verdiği güven ile müşterilerimize en iyi hizmeti iletmeyi hedefliyoruz.

Kullandığımız Teknolojiler

Üstlendiğimiz misyon gereği Açık Kaynak yazılımlar ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte yazılım teknolojiside sürekli değişmektedir. Kullandığımız belli başlı teknolojiler;
 • Java
 • Ruby
 • Php
 • Python
 • Js
 • git
 • Redmine

Yazılım Yaşam Döngümüz

 • Fikir
  Yazılım yaşam döngümüzün ilk aşamasını oluşturur. Bu aşamada müşterimizin temel ihtiyaçları belirlenir, proje için maliyetlerin ve sistemin yararlarının tanımlanması çalışmaları yapılır.
 • Analiz
  Yazılım yaşam döngümüzün bu aşamasının amacı müşterimizin kullandığı sistemin işlevlerini ve kesin gereksinimleri açıklığa kavuşturmak ve sonucunda bunları belgelendirmektir. Mevasis olarak bu aşamada müşteri, yazılım mühendisi, sistem analisti, iş analisti, ürün yöneticisi gibi rollerin bir araya getirerek sürece devam ediyoruz. İhtiyaçların net olmadığı durumlarda yazılım mühendisi ve müşteri arasında iletişim ve birlikte çalışmanın çok daha fazla olması gerekir. Çeşitli yazılım geliştirme metodolojilerinde bu aşamada kullanım belgeleri ve test plan belgeleri de oluşturulabilir.
 • Tasarım
  Yazılım yaşam döngümüzün ilk iki aşamasının tamamlanmasıyla beraber sistem bu aşamaya başlıyoruz. Bu aşamada müşterinin gereksinim ve isteklerini karşılamak üzere yazılım ürününün özellikleri, yetenekleri, ve arayüzlerinin belirlenmesi işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
 • Geliştirme
  Buraya kadar olan adımların tamamlanması ile aşamasının belirli bir olgunluğa ulaşmasıyla birlikte Geliştirme (Kodlama) aşaması başlar. Müşteriye teslim edilecek olan ürünümüzün programlama aşamasıdır. Bu aşamada açık kaynak çözümler kullanarak müşterimize fazladan lisans maliyetlerinin yansımasını önüne geçiyoruz.
 • Teslim
  Geliştirme süreci sonrası tarafımızdan yapılan tüm test aşamaları tamamlandıktan sonra yazılım ürünün sahaya teslim edilebilir bir versiyonu çıkartılır ve bu aşamada müşterimize teslim gerçekleştirilir. Ürünün teslimi sırasında hazırlanmış olan belgelendirme de teslim edilecektir.
 • Destek
  Teslim aşaması ile birlikte aynı anda bu aşama da başlar. Hata giderici, önleyici, altyapıyı iyileştirici, ürüne yeni özellikler ekletici gibi farklı bakım faaliyetleri mevcuttur. Bu faliyetler işin başlangıcında imzalanmış olan anlaşma altında açık olarak belirtilmiştir.